המועצה עורכת דיגום קבוע של מי השתייה, מדי חודש, בכל יישובי המועצה - זאת עפ"י תקנות משרד הבריאות.

סך כל הדגימות שבוצעו הוא 295.

התקבלו שש דגימות חריגות בתוצאות הבדיקות, לכן נלקחה דגימות נוספות מאותן נקודות והתקבלו תוצאות תקינות.
 

בהסתמך על תוצאות הבדיקות, המים שסופקו לתושבי מועצה אזורית גזר, ראויים לשתייה.

מידע זה ניתן לראות גם באתר משרד הבריאות, בקישור דוחות תקופתיים של איכות המים