סה"כ דגימות מתוכננות : 245
סה"כ דגימות שבוצעו: 245
אחוז הביצוע: 100%
דגימות תקינות: 242  – (98.77%) המים ראויים לשתייה
דגימות חוזרות: 3 – (1.23%) המים ראויים לשתייה
דגימה חוזרת מתבצעת בכדי לשלול זיהום במים.