המועצה עורכת דיגום קבוע של מי השתייה, מדי חודש, בכל יישובי המועצה - זאת עפ"י תקנות משרד הבריאות.

סך כל הדגימות שבוצעו הוא 339.

התקבלו אחד עשר דגימות חריגות בתוצאות הבדיקות, לכן נלקחו דגימות נוספות מאותם נקודות והתקבלו תוצאות תקינות.

בהסתמך על תוצאות הבדיקות, המים שסופקו לתושבי מועצה אזורית גזר, ראויים לשתייה.

מידע זה ניתן לראות גם באתר משרד הבריאות, בקישור דוחות תקופתיים של איכות המים