(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

כפיפות מינהלית: אגף חינוך, מנהלת בתי הספר
כפיפות מקצועית: מנהל בית הספר, משרד החינוך ומשרד הבריאות
היקף משרה: 35 ש"ש (ימים א'-ה' בין השעות 07:30-13:30, ימי ו' בין השעות 07:30-12:30)
שכר: 7,500 ₪ 
מועד איוש: מידי, משרה זמנית עד לתאריך 31.3.22

תיאור התפקיד

1. סיוע למנהל ביה"ס בניהול "אורחות חיים", קיום הנחיות הבריאות ופעולות בדיקות הדיגום 
2. הדרכת צוותי חינוך ותלמידי ביה"ס במניעת תחלואה
3. ניהול היגיינה ואורחות חיים
4. ביצוע בקרה ומעקב לקיום ההנחיות
5. ניהול וביצוע תהליך בדיקות אנטיגן למניעת בידוד תלמידים בבית הספר
6. ניהול האירוע בעת גילוי חולה מאומת  והגורם המקשר והמתאם מול כלל הגורמים (מחוז, לשכת בריאות מחוזית, רשות מקומית ,משל"ט) וסיוע בחקירה האפידמיולוגית
7. ארגון בדיקות "מגן חינוך" בבית הספר וסיוע לחברה הדוגמת בביצוע בבדיקות pcr
8. ניהול האירוע, תאום וקישור עם כלל גורמי הדיגום – משל"ט, רשות מקומית, וסיוע לחברה הדוגמת בביצוע בדיקות pcr
הנאמנים יעברו הדרכה והכשרה של משרד החינוך והבריאות 

​דרישות סף

1. השכלה: 12 שנות לימוד לפחות
2. תעודת יושר, היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעה של עברייני מין במוסדות מסוימים,תשס"א-2001
3. הכשרה רפואית – מע"ר / חובש – יתרון
4. בעל/ת תעודת "תו ירוק"

​כישורים נוספים

1. בעל/ת תקשורת בין- אישית גבוהה
2. בעל/ת יכולות ארגון ותודעת שירות גבוהה – למבוגרים וילדים
4. יכולת עמידה במצבי לחץ , סובלנות ודיסקרטיות

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 18.1.2022 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל  evelin@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים בהתאם למבחני המיון יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת (חובה) שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) (חובה) שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה (חובה) שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported