ברצוני להבהיר את הוראות החוק בעניין החזקת כלבים בתחומי רשות מקומית , וזאת בעקבות שאלות שקיבלתי בנושא.

כל בעל כלב חייב לדאוג לרישיון להחזקת כלבו מטעמה של המועצה. בדרך כלל הרישיון ניתן במעמד החיסון, מלבד מקרים של אימוץ כלב מאדם אחר או מעמותה. האחריות על מתן החיסון לכלב מוטלת על בעליו. את החיסון יש לחדש כל שנה.

חשוב לדעת שכאשר בעל כלב מוסר את כלבו, עליו למלא טופס להעברת בעלות על הכלב (כן, ממש כך) ולמסור אותו לווטרינר המועצה. מי שלא יעשה כך יישא באחריות על שוטטות הכלב או חלילה על תוצאות נשיכה שלו. זאת למרות שאין הוא יותר בחזקתו. הבעלים החדשים צריכים לפנות למשרדי המועצה ולהוציא רישיון חדש על שמם .

אנא הקפידו על הוראות החוק.

בברכה,
ד"ר כרמי הרשקוביץ
וטרינר המועצה