הביקור סדיר פועל על מנת  להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגילאי 3 עד 18 בבתי הספר ובגני הילדים, למנוע נשירה גלויה וסמויה של תלמידים הלומדים במסגרות הרשות, מוסדות חוץ ופנימיות ולהבטיח את ביצועו של חוק לימוד חובה. 

תחומי האחריות

  • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסדות חינוך.

  • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה וטיפול מערכתי ופרטני למניעת נשירתם מהמערכת.

  • קיום קשר רציף עם צוותי החינוך, מנהלים, יועצים, רכזים, עובדי נוער וקהילה, על מנת להעניק טיפול כולל בתלמידים בסיכון ולמניעת נשירה.

  • בניית מאגר מידע על תלמידים בסכנת נשירה ומעקב שוטף.

  • הפעלת מועדונית לתלמידים.

  • חינוך ביתי. 

 

מוזמנים לפנות אל קציני הביקור הסדיר - הורים, תלמידים וגורמי החינוך השונים.