מועדי ישיבות מליאת המועצה:

19.3.2024 | יום שלישי | 18:00
15.4.2024 | יום שני | 18:00
30.6.24 | יום ראשון | 18:00    
8.9.2024 | יום ראשון | 18:00
17.11.2024 | יום ראשון | 18:00
22.12.2024 | יום ראשון | 18:00

*הישיבות מתקיימות בחדר הישיבות בבניין המועצה