מועדי ישיבות מליאת המועצה:

למחצית הראשונה של שנת 2023
ימי ראשון בשעה 18:00, בחדר הישיבות בבניין המועצה
22/01/2023
23/04/2023
25/06/2023
06/08/2023
03/09/2023