מועדי ישיבות מליאת המועצה:

ימי ראשון / רביעי  בשעה: 18:00:

2.5.2021 (יום ראשון) ישיבת מליאת המועצה בשבתה כוועדה לתכנון ובנייה (הישיבה הינה ישיבה סגורה לקהל).
20.6.2021 (יום ראשון)
29.8.2021 (יום ראשון)
10.10.2021 (יום ראשון)
21.11.2021 (יום ראשון)
29.12.2021 (יום רביעי - ישיבת אישור תקציב - שעה תתואם בסמוך למועד)