לבאי הוועדה שלום,

יש להזמין תיק בנין יום לפני ההגעה עד השעה 12:00

תיקים ליום ראשון יש להזמין ביום רביעי עד השעה 12:00

במייל: sapirn@gezer-region.muni.il