התפיסה החינוכית שמובילה את אגף החינוך במועצה, נשענת על ארבעה מעגלי חיים ושלושה עקרונות מנחים, המהווים את הבסיס לעשייה החינוכית המשותפת שלנו:

מעגלי החיים שלנו:
1. חיים מלאים, רב מימדיים ורב תחומיים.
2. חיים גמישים עם יכולת השתנות והסתגלות לשינויים.
3. חיים קהילתיים ושיתופיים.
4. חיים מוכווני עתיד. 
עקרונות הפעולה המנחים שלנו:
5. הרחבת מגוון מענים במסגרות החינוכיות עבור ילדי גזר. 
6. יצירת רצף חינוכי פורמלי וחברתי-קהילתי לאורך היממה ובמהלך השנים.
7. פעולות בתוך ולמען יצירה חינוכית משותפת של צוותי החינוך עם הילדים ועם הקהילה.

עקרונות אלו באים לידי ביטוי בתהליך המעבר של הילדים והילדות מהגן לכיתה א':

רצף חינוכי: 
כולנו שואפים לשמור על רצף כמה שיותר טבעי ופשוט במעבר מהגן לכיתה א'. זה מתאפשר הודות לתוכניות מעברים המתקיימות בין בתי הספר לגנים המזינים. מטרתה של תכנית המעברים הינה מעבר הדרגתי ומותאם בין גן הילדים, המהווה מסגרת קטנה, חמה ומוגנת אל המערכת הבית ספרית הגדולה שבנויה אחרת. התוכנית מאפשרת לילדי הגנים והוריהם להכיר מראש את בית הספר, להיפגש עם תלמידי א' הבוגרים, עם הצוות ועם המתקנים, ולגלות שגם בבית הספר יש פינות משחק, חצרות, שירותים וסביבה לימודית נעימה וחמה. 

מגוון מענים:
מטרתנו לאפשר לילד ולמשפחתו לחוות תהליך מעבר שמתבונן בו, בנפשו ובצרכיו. תהליך שבו מתרחשת הכרות מעמיקה המאפשרת התאמת דרכי החינוך לאופיו וצרכיו של הילד. במהלך המעבר מהגן לכיתה א' אנו שואפים לאפשר מנעד רחב של צמתי שיח והכרות במעגלים שונים, על מנת לתת מקום לצרכים, לרצונותיו ולחוזקות של כל אחד. 

יצירה משותפת:
החלום שלנו לייצר תהליכים חינוכיים שמבוססים על יצירה משותפת של תלמידים, מורים, הורים וקהילה. בתהליך המעבר מהגן לכיתה א' ננסה ליצר תכניות חינוכיות בהן יש אפשרות ליצור, לבנות מחדש, לפתח ולאפשר תהליך חכם המבוסס על יוזמות של הילדים, הצוותים והמשפחות. זה האתגר שהצבנו לעצמינו ואנו מאמינים שהוא המפתח ליצירת תהליך חוויתי ומעצים.