הורים יקרים,

לתשומת ליבכם, עליכם לרשום את ילדיכם גם אם הם לומדים השנה בגן של המועצה.

מועד הרישום 

הרישום יחל מיום שני, ח' בשבט התשפ"ב (10.01.2022) ויסתיים ביום שני, כ"ט בשבט התשפ"ב (31.01.2022).

אופן הרישום

"רישום בקליק"

תושבי המועצה אזורית גזר

הרישום לגני הילדים יתבצע באופן מקוון לתושבים שכתובתם מעודכנת ביישובי המועצה בלבד. קישור יפתח במועד ההרשמה כאן. 
יש להצטייד בכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות ואגרת ביטוח, סך של 70 ₪ לחודש)
בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו הם מבקשים לרשום את ילדיהם: ממלכתי או ממלכתי דתי. 
יש להזין את הנתונים המסומנים, לעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישוםיש לשמור על אישור הרישום ומספר האסמכתא. מייל אישור ישלח לכתובת שהזנתם במהלך הרישום.
שימו לב - שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ בגן המבוקש.
אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לפרטה בכתב ולהעבירה למדור גני ילדים לכתובת מייל: diana@gezer-region.muni.il
לתשומת לבכם יש לבצע את הרישום במועד הרשמי. ילד שיירשם לאחר יום שני כ"ט בשבט התשפ"ב 31.1.2022 לא יובטח מקומו בגן המבוקש.
בעת הרישום יתאפשר רישום של ילדים ילידי 2018-2019 לגנון בלבד, וילידי 2017 לגן חובה בלבד. השיבוץ הסופי יעשה בהתאם למספר הילדים הנרשמים ביישוב.

לרישום עבור מי שכתובתו מעודכנת במועצה אזורית גזר לחצו כאן

תושבים הגרים בשכירות, ולא העבירו כתובת בת.ז:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:

 • חוזה שכירות תקף לשנה לפחות, חתום על ידי שני הצדדים     
 • אישור ועד היישוב     
 • אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם     
 • שתי ת.ז. של שני ההורים (כולל ספח)     

שימו לב, 
* מילוי הטופס אינו רישום סופי.
* הורה שיעביר כתובת עדכנית עד 31.7.2022 ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור הרישום לו ככל הניתן. 
* הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר 31.7.2022 ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי בתחומי המועצה, אך לא בהכרח באיזור הרישום. 

לרישום עבור תושבים הגרים בשכירות, ולא העבירו כתובת בת.ז לחצו כאן

תושבים שנמצאים בתהליכים של בניית / קניית בית במועצה:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:

 • היתר בניה/חוזה רכישה ובו מועד סיום הבניה/הכניסה לבית     
 • אישור ועד היישוב     
 • אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם     
 • שתי ת.ז. של שני ההורים (כולל ספח)    

שימו לב, 
* מילוי הטופס אינו רישום סופי.
* הורה שיעביר כתובת עדכנית עד 31.7.2022 ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור הרישום לו ככל הניתן. 
* הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר 31.7.2022 ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי בתחומי המועצה, אך לא בהכרח באיזור הרישום. 

לרישום עבור מי שנמצאים עדיין בתהליך של בניית/קניית בית במועצה לחצו כאן

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים)

* הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם ההורה הנוסף חייב לצרף כתב הצהרה מההורה האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו. לטופס לחצו כאן

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בשעות 8:30-13:00 בטלפון: 08-9274018 , 08-9274533. ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה 5367 * 08-9274001 ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו.

 

זכאות לרישום:

גילאי 5 - שנתון 2017

מתאריך ג' בטבת התשע"ז 01.01.2017 עד תאריך י"ג בטבת התשע"ח 31.12.2017

גילאי 4 - שנתון 2018

מתאריך י"ד בטבת התשע"ח 01.01.2018 עד תאריך כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018

גילאי 3 - שנתון 2019

מתאריך כ"ד בטבת התשע"ט 01.01.2019 עד תאריך ג' בטבת התש"ף 31.12.2019

חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ג הם כל הילדים שנולדו בשנים 2017-2019

לידיעתכם רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב.  
ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום. 

אישור להשארת ילדים בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים


הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודים בגנים פרטיים, שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך או להמשיך לשהות בבית יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה.
הבקשה תופנה בכתב לוועדת חריגים ברשות המפקחת, יש להפנות את הבקשה למחלקת גני הילדים - rachel.bn@gezer-region.muni.il, בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן:

 • ילדים צעירים (ילידי אוקטובר עד סוף דצמבר 2019)

 • ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם     

 • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים     

חריגי גיל רך


ילידי שנתון 2020 - ילדים משנתון זה אינם יכולים להירשם ע"פ החלטת משרד החינוך.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א'


ילדים צעירים בשנתון (ספט'-דצמ' 2016) – שישנה התלבטות בדבר עלייתם לכיתה א', צריכים לבצע רישום לביה"ס ולסמן במקום המתאים, שקיימת התלבטות בדבר הישארות שנה נוספת בגן חובה. ההישארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן. הורים שקיבלו אישור הישארות ומתכוונים לממשו, מחויבים לבטל את הרישום לבית הספר וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים במועצה, על מנת לבצע הליך רישום לגן חובה עד לתאריך 07/06/2022 . הרישום מתבצע באגף החינוך.

ילדים עם צרכים מיוחדים


הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת ו/או הנגשה פרטנית, יודיעו על כך למחלקת הפרט במייל osnat@gezer-region.muni.il בעת ביצוע הרישום ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות אפיון וזכאות לילידי - 2019


ילידי שנתון 2019, שזקוקים לשירותי החינוך המיוחד, נדרשים להמציא מסמכים קבילים בצירוף בקשת הורים, ולמסור מסמכים אלו בשרות הפסיכולוגי החינוכי - sarith@gezer-region.muni.il.