הורים יקרים,
לתשומת ליבכם, עליכם לרשום את ילדיכם גם אם הם לומדים השנה בגן של המועצה.

מועד הרישום

הרישום יחל מיום שני, א' בשבט התשפ"ג 23.01.2023 ויסתיים ביום שני, כ"א בשבט התשפ"ג 12.2.2023

אופן הרישום

"רישום בקליק"

תושבי המועצה אזורית גזר
• הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט לתושבים שכתובתם מעודכנת ביישובי המועצה בלבד. לחץ כאן להרשמה
• יש להצטייד בכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות ואגרת ביטוח, סך של 70 ₪ לחודש)     
• בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו הם מבקשים לרשום את ילדיהם: ממלכתי או ממלכתי דתי.
• יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום. יש לשמור על אישור הרישום ומספר האסמכתא. מייל אישור ישלח לכתובת שהזנתם במהלך הרישום.
• שימו לב - שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ בגן המבוקש.
• אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לפרטה בכתב ולהעבירה למחלקת גני ילדים לכתובת מייל: [email protected]
ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים, ייתכן שהשיבוץ לא יהיה ביישוב בו מתגוררת המשפחה.
• בעת הרישום יתאפשר רישום של ילדים ילידי 2020-2019 לגנון בלבד, וילידי 2018 לגן חובה בלבד. השיבוץ הסופי יעשה בהתאם למספר הילדים הנרשמים ביישוב.

תושבים שרכשו/נמצאים בתהליך בניה/שכרו דירה במועצה ואמורים להתאכלס בשנת הלימודים הבאה וטרם עדכנו את כתובת המגורים בתעודת הזהות במועצה האזורית גזר:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:
• חוזה קניה/היתר בניה/חוזה שכירות תקף לשנה לפחות.     
• אישור ועד הישוב על כך שהנכם מתגוררים ביישוב.     
• אישור גריעה מהרשות המקומית של מקום המגורים הקודם.     
• העתקי ת"ז של שני ההורים (כולל ספח)    

שימו לב:
• מילוי הטופס באתר עבור מי שכתובתו, אינה מעודכנת במועצה אזורית גזר אינו רישום סופי.     
• הורה שיעביר כתובת עדכנית עד 31.7.2023 ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור הרישום, ככל הניתן.     
• הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר 31.7.2023 ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי בתחומי המועצה, אך לא בהכרח באיזור הרישום.

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים)

הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם ההורה הנוסף חייב לצרף כתב הצהרה מההורה האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו. לטופס לחצו כאן
את הטופס החתום על־ידי עורך דין, יש לשלוח למייל - [email protected] 

לידיעתכם רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 בטלפון: 08-9274018 ניתן גם לצור קשר במייל לכתובת: [email protected]
ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה 5367* 08-9274001 ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו.

זכאות לרישום

חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ד הם כל הילדים שנולדו בשנים 2018-2020.
גילאי 5 - שנתון 2018
מתאריך י"ד בטבת התשע"ח 01.01.2018 עד תאריך כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018
גילאי 4 - שנתון 2019
מתאריך כ"ד בטבת התשע"ט 01.01.2019 עד תאריך ג' בטבת התש"פ 31.12.2019
גילאי 3 - שנתון 2020
מתאריך ד' בטבת התש"פ 01.01.2020 עד תאריך ט"ז בטבת התשפ"א 31.12.2020

חריגי גיל רך

ילידי שנתון 2021 - ילדים משנתון זה אינם יכולים להירשם ע"פ החלטת משרד החינוך.

ביטול רישום

• הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב   
ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום על־ידי ההורה האחר המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום. את המסמכים יש להעביר למייל: [email protected]

אישור להשארת ילדים בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים

הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודים בגנים פרטיים, שאינם מוכרים על־ידי משרד החינוך או להמשיך לשהות בבית, יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה לוועדת חריגים ברשות המפקחת. 
יש להפנות את הבקשה למחלקת גני הילדים - [email protected] , בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן:
• ילדים צעירים (ילידי ספטמבר עד דצמבר 2020)
• ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם    
• ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים.     

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א'

ילדים צעירים בשנתון (ספט'-דצמ' 2017) - שישנה התלבטות בדבר עלייתם לכיתה א', צריכים לבצע רישום לביה"ס, ולסמן במקום המתאים שקיימת התלבטות בדבר הישארות שנה נוספת בגן חובה. ההישארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג/ית הגן. הורים שקיבלו אישור הישארות ומתכוונים לממשו, מחויבים לבטל את הרישום לבית הספר וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים במועצה, על מנת לבצע הליך רישום לגן חובה עד לתאריך 07.06.2023.

ילדים עם צרכים מיוחדים

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת והנגשה פרטנית, יודיעו על כך למנהלת השירות הפסיכולוגי בעת ביצוע הרישום ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים במייל: [email protected]

ועדות אפיון וזכאות לילידי 2020

ילדים ילידי שנתון 2020 ,שזקוקים לשירותי החינוך המיוחד, נדרשים להמציא מסמכים קבילים בצירוף בקשת הורים, ולמסור מסמכים אלו עד ה-2023/03/15 למנהלת השירות הפסיכולוגי - [email protected]