שעות קבלת קהל

ימים א', ב', ה'  08:00 – 16:00
יום ג'  13:00 – 16:00
יום ד' אין קבלת קהל

צור קשר דיגיטלי

 

פרטי התקשרות 

יונית קליין
מנהלת מדור הסעות חינוך מיוחד
08-9274528

 

הסעות תלמידים בחינוך המיוחד

הסעה לתלמידים בחינוך המיוחד מגילאי 3-21, לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר "מוכרים שאינם רשמיים" ולגני ילדים, על פי החלטת ועדת השמה/ערר וועדת שיבוץ, ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.
הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה.
הסעת תלמיד בחינוך המיוחד הינה למוסד החינוכי המתאים לסוג החריגות שנקבע בוועדת השמה שהינו הקרוב ביותר למקום מגוריו של התלמיד.
 

מערך ההסעות בחינוך הרגיל

ההסעות לתלמידים מתוקצבות על ידי משרד החינוך והמועצה האזורית. משרד החינוך הוא שקובע את מספר התלמידים המירבי בהסעה ואת זמן ההמתנה המירבי. משרד החינוך מתקצב אך ורק הסעות לתלמידים על פי אזורי הרישום שנקבעו. תלמיד הלומד מחוץ לאזור הרישום שלו - אינו זכאי להסעה.
הנחיות משרד החינוך בדבר שירותי ההסעה
הסעת תלמידים בתחבורה מאורגנת מיועדת להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם. הסעה זו נועדה להבטיח מסגרת לימודים רגילה לתלמידים שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם.
 

מי זכאי לשירותי ההסעה בחינוך הרגיל?

תלמידים זכאים להסעות בתנאי שהם עומדים בכל כללי הזכאות המפורטים להלן - שהם תנאים מצטברים ויש לעומד בכולם: תלמידים הלומדים במסגרת חוק חינוך חובה.
תלמידים שהמרחק מביתם עד למוסד החינוכי הוא 2 ק"מ ומעלה לתלמידים עד כיתה ד' ו- 3 ק"מ לתלמידים מכתה ה ומעלה.
תלמידים הלומדים בבית הספר הממלכתי או הממלכתי-דתי הקרוב ביותר לאזור מגוריהם או במוסד חינוכי שנקבע כאזור הרישום ו/או מיפוי שאושר על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.