לא נעשה בנכס שפרטיו כתובים מעלה, כל שימוש והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ
Browser not supported