תושבים יקרים, בעקבות מלחמת חרבות ברזל אושרה לשנה הקרובה הוראת שעה אשר מאפשרת להקים ממ"ד בפטור מהיתר בנייה. שימו לב - מדובר בתקנה  זמנית, בשלב זה לשנה בלבד.
לקישור לתקנה לחצו כאן

שימו לב כי התכנון דורש את אישור פיקוד העורף, על אף שלא נדרש היתר מהוועדה המקומית שלנו.

לא נדרש אישור של רשות מקרקעי ישראל.

על אף שההליך לא נדרש בהיתר בנייה ואינו עובר בקרה של הוועדה המקומית, הקפידו לעבוד על פי החוקים והכללים בכדי שהממ"ד שתבנו יהיה חוקי, תקני וישמש אתכם כיאות. האחריות על הקמת הממ"ד היא שלכם.

 • הפטור הוא רק לממ"ד לבתי מגורים צמודי קרקע, או בנייני מגורים בעלי שתי קומות (קיים בחלק מיישובי המועצה).
 • התקנה לא חלה על מבנים חקלאיים, פל"ח וכל מבנה שאינו בית מגורים.
 • התקנה מדברת על הקמה של ממ"ד בלבד ללא כל תוספת אחרת בבית.
 • תוספת הממ"ד אפשרית רק לבתי מגורים אשר קיים בעבורם היתר בנייה כדין.
 • ניתן להוסיף בפטור מהיתר ממ"ד של 9 מ"ר נטו (שטח רצפה) לכל היותר (מעבר לכך נדרש היתר בנייה).
 • הממ"ד צריך להיות צמוד לבית והגישה אליו צריכה להיות מהבית בצורה ישירה.
 • התכנון חייב להיות בתוך קווי בניין של התב"ע התקפה (משתנה מישוב לישוב וגם ממגרש למגרש בתוך הישובים) – ניתן לברר מהם קווי הבניין מול הוועדה המקומית.
 • מגיש הבקשה לפיקוד העורף יכול להיות רק בעל הזכות בקרקע (באמצעות עורך בקשה מטעמו).

הליך האישור:

 

התארגנות – מינוי עורך בקשה

 
   

 

הגשת הבקשה לפיקוד העורף בהתאם להנחיות שפורמו באתר האינטרנט של פיקוד העורף

 
   

 

פיקוד העורף בודק תוך 14 ימים קלנדריים ומודיע לעורך הבקשה על דחייה או אישור של הבקשה

 
   

 

לאחר קבלת האישור, ניתן להתחיל בביצוע

 
   

 

בסיום הביצוע יש לשלוח הודעה לוועדה המקומית ולפיקוד העורף בצירוף המסמכים המפורטים

 


חשוב לדעת
ניתן להתחיל בביצוע הקמת הממ"ד רק לאחר שהתקבל אישור מפיקוד העורף לתכנון.

 • פיקוד העורף נדרש לאשר/ לדחות את הבקשה תוך 14 ימים.
 • בתוך 45 יום מסיום הבנייה יש להגיש לוועדה המקומית ולפיקוד העורף מסמכים הנוגעים לביצוע העבודות, כמפורט בקישור להלן.
  • הגשת המסמכים לוועדה המקומית לכתובת המייל [email protected]
  • הגשת המסכמים לפיקוד העורף דרך אתר פיקוד העורף.
 • אנשי המקצועי הנדרשים הם:
  • עורך בקשה (אדריכל / מהנדס בניין / הנדסאי אדריכלות/ הננדסאי בניין) אשר יערכו את הבקשה ויגישו אותה לפיקוד העורף לאישור.
  • מהנדס בניין (לא הנדסאי) שיאשר את התכנון.
  • קבלן רשום אשר יבנה את הממ"ד לאחר קבלת האישור מפיקוד העורף.
  • מודד מוסמך להגשת מפה בסיום הבנייה.
  • מעבדה מוסמכת אשר תבדוק את כל חלקי הממ"ד שיוקם ולמעשה תבדוק שהקבלן בנה אותו באופן תקין.
 • למידע נוסף וחשוב המפרט את פרטי ההגשה ופרטים נוספים חשובים, אנא כנסו לקישורים הבאים: