הרשות לביטחון קהילתי מובילה את המאמצים לבנייה וביסוס תשתית יישובית הרלוונטית להתמודדות עם בעיות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול. תפיסת העבודה מתבססת על פיתוח חוסנם של היישובים ותושבי המועצה וזאת על מנת לייצר חברה ערכית בעלת חוסן ולכידות חברתית קהילתית.

המחלקה פועלת בצורה רוחבית ועובדת בשיתופי פעולה עם כלל הגורמים במועצה, במערכת החינוך וביישובים עצמם.

שעות קבלת קהל

בתיאום טלפוני מראש

צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות 

ליטל ארז
מנהלת חינוך חברתי קהילתי ומטה בטיחות בדרכים
 
שולי אנוקוב
רכזת קהילה
050-6902265