אני מעוניין:
אני מעוניין: (חובה) שדה חובה
הנחיות ביטוח ואחריות: יש לסמן V להסכמה על סעיף זה: אני מאשר כי קראתי את דף ההנחיות ואני מאשר/ת את ביצוען באחריות האומן/ העסק לדאוג לכל הביטוחים המתאימים לכיסוי כל אחריות או רשלנות או גניבה או שבר של מוצר או פגיעה בגוף לרבות כל נזק שייגרם למבקר בביתו בהקשרו של האירוע. ולא תהיה כל טענה / תביעה לחברת ההפקות לילה תקשורת שיווקית ו/או למועצה אזורית גזר.
הנחיות ביטוח ואחריות: יש לסמן V להסכמה על סעיף זה: אני מאשר כי קראתי את דף ההנחיות ואני מאשר/ת את ביצוען באחריות האומן/ העסק לדאוג לכל הביטוחים המתאימים לכיסוי כל אחריות או רשלנות או גניבה או שבר של מוצר או פגיעה בגוף לרבות כל נזק שייגרם למבקר בביתו בהקשרו של האירוע. ולא תהיה כל טענה / תביעה לחברת ההפקות לילה תקשורת שיווקית ו/או למועצה אזורית גזר. (חובה) שדה חובה