גיוס מתנדבים ש.י.ל.pdf

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח הפועל למען מתן הכוונה וייעוץ בנושא זכויות ושיורתים הניתנים לרשות האזרח. השירות ניתן ללא עלות ע"י צוות מתנדבים.
לפרטים - עו"ס גרי רובין - 052-4237315

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס רכזת התנדבות ועבודה קהילתית לאזרחים וותיקים
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: