מועצה אזורית גזר מבקשת להביא לידיעת הציבור, כי בהתאם להחלטת ועדת השלושה במועצה (גזבר, מנכ"לית, יועמ"ש), הוחלט על התקשרות המועצה עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן - משכ''ל), לשירותי ניהול ופיקוח של משכ''ל, במסגרת המכרזים המשותפים הבאים:
שם החלטה מועד פרסום הסכם ניהול
שירותי ניהול ופיקוח לניקיון מבנים
(מכרז מס' שנ / 2017 / 23)
לחצו כאן 31.1.18 הסכם ניהול נחתם ביום 7.1.19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
שירותי ניהול ופיקוח לבנית גן ילדים בקיבוץ נצר סרני
(מכרז מס' מק  /2014 /2)
לחצו כאן 31.1.18 הסכם ניהול נחתם ביום 12.3.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
שירותי ניהול ופיקוח להסעות
(מכרז מס' הס/17/2017 )
לחצו כאן 11.2.18  הסכם ניהול נחתם ביום 11.2.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
הפעלת צהרונים לילדים מספר
(מכרז מס' הצ /2017/ 24)
לחצו כאן 28.3.18 הסכם ניהול נחתם ביום 28.3.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
ליסינג תפעולי לכלי רכב מספר
(מכרז מס' לת / 2017 /21)
לחצו כאן 6.3.18 הסכם ניהול נחתם ביום 6.3.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
אספקת ריהוט וציוד
(מכרז מס' רה / 2017 / 11)
לחצו כאן 9.5.18 הסכם ניהול נחתם ביום 9.5.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
אספקת ריהוט וציוד
(מכרז מס'  רה / 2018 / 08)
לחצו כאן 30.7.18 הסכם ניהול נחתם ביום 30.7.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
מתן שירותי אספקת ארוחות
(מכרז מס'  אא / 2018 / 07)
לחצו כאן 17.10.18  הסכם ניהול נחתם ביום 29.11.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
ליסינג תפעולי לכלי רכב
(מכרז מס'  לת / 2018 / 26)
לחצו כאן 31.12.18 הסכם ניהול נחתם ביום 31.12.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
שירותי הפעלה של תוכנית קיץ במוסדות חינוך
(מכרז מס'  תק / 2018 / 12)
לחצו כאן 6.5.19 הסכם הניהול נחתם ביום 6.5.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות
(מכרז מס'  מש/ 2018  / 19)
לחצו כאן 12.6.19 הסכם הניהול נחתם ביום 12.6.19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il 
שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
(מכרז מס'  מח/ 2018 / 6)
לחצו כאן 7.5.19 הסכם הניהול נחתם ביום 7.5.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
תחנות שאיבה לביוב
(מכרז מס'  תש / 2018 / 27)
לחצו כאן 29.5.19 הסכם הניהול נחתם ביום 29.5.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
 מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים
(מכרז מס'  הס / 2019/ 9)
לחצו כאן 19.6.19 הסכם הניהול נחתם ביום 19.6.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
תקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – גן ילדים חד כיתתי ביד רמב"ם
(מכרז מס' –  מק / 2019 / 17)
לחצו כאן 22.9.19 הסכם הניהול נחתם ביום 22.9.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
ליסינג תיפעולי לכלי רכב
(מכרז מס'  לת / 2019/ 25)
לחצו כאן 1.12.19 הסכם הניהול נחתם ביום 1.12.19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
הקמת בית ספר יסודי בכרמי יוסף
(מכרז מס'  מג / 2019 / 6)
לחצו כאן 7.1.20 הסכם הניהול נחתם ביום 7.1.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

 שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
מספר מכרז – מח / 2019 / 15

לחצו כאן 24.9.20 הסכם הניהול נחתם ביום 24.9.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

גן ילדים חד כיתתי בכפר ביל"ו
מס' מכרז – מק/ 2020 / 6

 
לחצו כאן 22.10.2020 הסכם הניהול נחתם ביום 22.10.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il
ליסינג תפעולי לכלי רכב

מס' מכרז – לת/ 2020 / 20

לחצו כאן 27.10.2020

הסכם הניהול נחתם ביום 27.10.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

ניתן להעלות השגה בענין, עד 7 ימים מיום פרסום ההחלטה לגב' ענת אוזן בהודעת דוא"ל בלבד שכתובתה anat@gezer-region.muni.il.  ולהגיש את טענותיו לרבות כל תימוכין בענין.