טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת התקשריות מס' 1 18/06/2023 מן המניין