אודות הוועדה

תפקידיה של הועדה הינם לייעץ ולסייע לראשת המועצה בכל הנוגע לקביעת מדיניות הבטחון ביישובי המועצה וכן לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.
המועצה אחראית בתחום שיפוטה באמצעות ועדת מל"ח המקומית לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראות החוק בהתאם לתכניות שייקבעו ע"י המועצה ולתכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י ועדת מל"ח העליונה.
תחומי מערך המל"ח הם מרובים, וכוללים את כל תחומי החיים: חינוך, תברואה, אספקת חשמל ומים, מפעלים לשעת חירום, אספקת מזון ועוד. במסגרת זו מוצבים על פי סדר עדיפות מכלי מים לחירום וגנרטורים להפעלת תאורת הביטחון ביישובים.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - רותם ידלין

מרכז הוועדה מטעם המועצה - עופר גומבינר, קב"ט המועצה

חברי הוועדה - יהודה שנייויס- מ"מ, מנכ"לית, קב"ט, מנהלי מכלולים

דבר יו"ר הוועדה

מל"ח – ועדת מל"ח אחראית על ארגון והפעלת משק המועצה לשעת חירום, כחלק ממערך משק לשעת חירום ברמה הארצית והמחוזית. הערכות המועצה לשעת חירום נועדה לאפשר את המשך אספקת השירותים החיוניים בעת שכוח האדם הסדיר שאמור לספק אותם מגויס לצורכי המדינה, ו/או כאשר פעילות המערכות הארגוניות או הטכנולוגיות המעורבות באספקת השירותים נפגמת עקב המצב.

תחומי האחריות של מערך מל"ח כוללים את כל תחומי החיים: חינוך, תברואה, אספקת חשמל ומים, מפעלים לשעת חירום, אספקת מזון ועוד. במסגרת זו, מוצבים על פי סדר עדיפות מכלי מים לחירום וגנראטורים להפעלת תאורת הביטחון ביישובים.

בברכה,
רותם ידלין,
יו"ר הועדה

פרוטוקולים

ועדת מל"ח

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 62 16/02/2023 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 61 10/11/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 60 19/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 59 13/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 58 12/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 57 11/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 56 26/03/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 55 15/03/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 54 28/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 53 10/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 52 25/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 51 14/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 50 30/12/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 49 02/07/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 48 14/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 47 03/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 46 14/09/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 45 12/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 44 09/03/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 43 12/12/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 42 27/11/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 41 04/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 40 29/05/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 39 17/05/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 38 10/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 37 29/10/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 36 21/10/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 35 14/10/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 34 06/05/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 33 04/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 32 25/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 31 29/10/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 30 28/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 29 26/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 28 24/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 26 24/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 27 21/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 25 04/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 24 03/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 23 31/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 22 30/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 20 30/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 21 29/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 19 29/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 18 28/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 17 27/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 16 24/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 15 23/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 14 22/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 13 21/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 12 20/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 11 17/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 10 16/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 9 15/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 8 14/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 7 13/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 6 10/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 5 09/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 4 08/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 3 22/06/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 2 01/05/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מוכנות לחירום מס' 1 19/01/2014 מן המניין
  

ועדת ביטחון

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 13 13/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 12 17/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 11 25/09/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 10 27/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 9 23/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 8 12/12/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 7 11/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 4 02/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 6 07/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 5 01/09/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 3 03/03/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 2 29/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביטחון במועצה מס' 1 29/04/2014 מן המניין