אודות הוועדה

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה. הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב. במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

לפיכך, גדולה השפעתה של ועדה זו על עיצוב מערכת החינוך האזורית- וקידומה.

על הועדה להבטיח היצע מגוון של מסגרת חינוך ותרבות אשר הולמים את צרכי והעדפות התושבים. היא יוזמת מפעלי חינוך ותרבות אזוריים ומגבשת תכניות פיתוח עתידיות.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - רותם ידלין

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - עמית קפוזה

חברי הועדה - תמיר ארז, ראובן ביטן , דרורה בלגה , רונית ויתקון ברקאי, יהודית דהן , אמיר קרסנטי, אבי אביטל, אורי נדם, רמי ליבר

דבר יו"ר הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה היא בעלת חשיבות רבה בהתוויית אופייה הפיזי, הנופי והמקיים של המועצה.
בשנים הקרובות אנו עומדים בפני אתגרים רבים בתחום התכנון והבנייה: השלמת ויישום תכנית המתאר הכוללנית של המועצה, קידום ופיתוח אזורי מסחר ותעסוקה, ביסוס והרחבת אתרי התיירות, השלמת מערך שבילי האופניים והקמת תחנת רכבת בגזר. כל זאת ועוד נעשה בהתאם לעקרונות ולערכים אשר מהווים את אבני היסוד בפעילות המועצה: שירותיות, שיתוף הציבור, שקיפות, חדשנות, מקצוענות ומצוינות.
לשמחתנו, התברכנו בעובדים מקצועיים ומנוסים אשר רואים את טובת המועצה וטובת התושבים לנגד עיניהם ומבצעים את תפקידם באופן מיטבי ותוך עמידה בלוחות הזמנים הקצרים המוכתבים בחוקי התכנון והבניה.
דלתי ודלת עובדי המועצה, ובכלל זה עובדי הוועדה פתוחה בפניכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל דבר ועניין, להעיר ולהאיר, ואנו נהיה כאן בשבילכם.

בברכה,
רותם ידלין,
יו"ר הועדה

תאריכי ישיבות 

20/03/2022 (יום ראשון)
11/04/2022 (יום שני)
15/05/2022 (יום ראשון)
12/06/2022 (יום ראשון)
10/07/2022 (יום ראשון)
09/08/2022 (יום שלישי)
04/09/2022 (יום ראשון)
19/10/2022 (יום רביעי)
20/11/2022 (יום ראשון)
26/12/2022 (יום שני)