אודות הוועדה

תפקידיה של הועדה הינם לטפל בענייני פיתוח התיירות ושימור האתרים בתחום המועצה. בסמכותה של הוועדה לקבוע אלו אתרים נועדו לשימור, לחייב בתחזוקת האתר את בעל האתר או להפקיעו אם הוועדה סוברת שנשקפת סכנה לאתר. במקרה של הפקעה הוועדה רשאית למכור את האתר או להשכירו, בתנאי שיובטח שימור האתר על ידי הרוכש או השוכר.

בעלי תפקידים

יו"ר ועדת פיתוח כלכלי, תיירות וקידום עסקים - עינב לביא-פלד
יו"ר ועדת שימור מבנים - יהודה שנייויס
חברי הוועדה - אלעד לוי, מיכל דבורצקי, בן הופמן, רותם שניצקי

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 19 07/05/2024 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 18 07/12/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 17 08/05/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 16 21/12/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 15 15/06/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 14 17/11/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 13 26/01/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 12 11/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 11 16/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 10 09/07/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 9 09/04/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 8 16/10/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 7 24/04/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 6 28/11/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 5 20/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 4 04/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 3 15/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 2 08/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 1 16/06/2014 מן המניין