אודות הוועדה

ועדת תנועה הינה ועדת רשות. הוועדה הפועלת כמסגרת להתייעצויות מקצועיות בענייני הסדרי תנועה ודיוניה משמשים בסיס להחלטות המתקבלות על-ידי רשות התימרור המקומית.
הועדה מורכבת מסגן ראשת הרשות, מהנדס המועצה מנהל אגף תשתיות ויועץ תנועה. לדיוני הועדה מוזמן גם נציג משטרת ישראל.
תחומי הטיפול של ועדת תנועה הם בין השאר : קביעת הסדרי תנועה חדשים בכבישים חדשים, שינויים בהסדרי תנועה קיימים , שינויים הנדסיים (גיאומטריים) בכבישים כגון הרחבה והצרה של נתיבים התקנת פסי האטה, התקנת איי תנועה, התקנת ’עיני חתול‘, התקנת מעגלי תנועה, קביעת הסדרי חנייה, ומיקום תחנות אוטובוסים. 
הועדה מסדירה את עבודתה ואת דיוניה ופועלת בשיתוף עם הוועדים המקומיים במועצה.
הועדה נעזרת ביועץ תנועה צמוד ומקפידה על קיומם של סיורי שטח בכל נושא העולה על שולחנה על מנת להבטיח את הבטיחות של המשתמשים בדרך.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - יהודה שנייויס

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - שרון לוסקי

חברי הועדה - מהנדס, מנהל אגף תחזוקה ותשתיות, יורם בן יעקב- יועץ תנועה ונציג משטרת ישראל

דבר יו"ר הוועדה

הועדה יוזמת וממליצה באופן שוטף ומתמיד על שיפורים בהסדרי התנועה בישובים, על מנת להבטיח את בטחון התושבים ורווחתם.
בדיוני הועדה ניתן דגש על מקצועיות מבוססת נתונים, על מומחיות וניסיון חברי הועדה, ועל שיח מתמיד ופורה עם התושבים. 
הקפדה על הקשבה מקצועיות, ובטיחות, הם מדד ההצלחה של הועדה.   

בברכה,
יהודה שנייויס,
יו"ר הועדה

 

פרוטוקולים


טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 10 05/07/2023 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 9 15/05/2023 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 8 13/03/2023 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 7 13/07/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 6 17/02/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 5 18/10/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 4 18/10/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 3 23/06/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 2 15/03/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 1 24/01/2021 מן המניין