זהב בגן.pdf

זה"ב בגן היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים. המתנדבים מגיעים לגני הילדים פעם בשבוע, ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים . התכנית בשיתוף עמותת "אור ירוק" , והמתנדבים עוברים הכשרה ומלווים לאורך כל השנה. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: