ליווי וסיוע לילדים עם צרכים מיוחדים ביתר החוגים.
 
ילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים לתיווך פרטני ביתר החוגים – ניתן לפנות לקבלת הסיוע למנהלת החוגים זוהר בן שימול בטלפון 08-9274007.

במידת האפשר יותאם מתנדב שיודרך על ידי מחלקת הרווחה וילווה את הילד לאורך שנת הפעילות.

• ההגעה לחוג זה הינה עצמאית