חתולי רחוב הינם חתולים המשוטטים ברחוב העירוני ובכפר שאינם שייכים לבית אב מסוים .החתולים הינם חוליה חשובה במאזן האקולוגי ותורמים לסביבה בהיותם ציידים של בעלי חיים הנחשבים מזיקים (נחשים, מכרסמים) יחד עם זאת  גידול יתר באוכלוסיית החתולים חסרי הבית באזור מסוים, יוצר תנאי מחיה ירודים הגורמים לתמותה מחלות וכו'. 

גידול יתר מתאפשר דבר ראשון על ידי השארת פחי אשפה פתוחים, כלי האוכל של כלבי המשפחה בחצרות כולל כלי המים או מקורות מים זורמים, בשלב בראשון יש מספיק אוכל לכולם אולם כשיש עליה במספרם ביחידת שטח נתונה האוכל אינו מספיק ואז מגיעים המראות הקשים של רעב ומחלות חתולים.