במעמד מסירה / מכירה של כלב, על הקונה / המקבל את הכלב לדווח על כך לרשות המקומית אליה הכלב נמסר. הרשות המקומית תעביר את הדיווח למרכז הארצי לרישום כלבים.
אחזקתו של כלב וכל חובת בעלותו לפי דרישת החוק מוסבת לבעלי הכלב החדשים.

לשליחת הטופס יש למלא את הפרטים הבאים:

פרטי המוסר

פרטי הכלב

פרטי המקבל

בעל הכלב החדש מקבל על עצמו את אחזקת הכלב וכל חובת בעלותו לפי דרישת החוק.

לידיעה! כל עוד לא ירשם הכלב אצל הווטרינר הרשותי באזור המגורים של בעל הכלב החדש, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז הארצי לרישום כלבים על שם המוסר.

*הטופס מתייחס לנשים וגברים כאחד