טקסט חופשי
מהות הערעור
תיאור הנכס המופיע בטבלה שבתשריטמ"ר המופיע בטבלה שבתשריט תיאור הנכס מהנתונים הקיימים לטענתךמ"ר מהנתונים הקיימים לטענתך
טבלה למילוי בעת הצורך
(חובה) שדה חובה
Browser not supported