משמר דוד - שלב ב' - תכנית בינוי

משמר דוד - שלב ב' - תכנית פיתוח

רישוי זמין

טופס 2

טופס 4 (לבעלי היתר בניה שהונפק לפני שנת 2017)

טופס 5 (לבעלי היתר בניה שהונפק לפני שנת 2017)

משמר דוד

נוף איילון

שונות