ראש הישיבה: הרב גרשון שחור
מנהל: הרב ניסים כהן
אימייל: nissim59cohen@walla.co.il
מזכירות :אורית יערי
כתובת: קרית חינוך שעלבים 
טלפון: 08-9276518 
פקס:08-9276517 
ל נפתח בחלון חדשאתר י נפתח בחלון חדששיבת שעלבים נפתח בחלון חדש
מפקח: יעל הורביץ
זרם ממלכתי דתי