הוספת בני משפחה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר תעודת זהות
אני הח"מ מקבל על עצמי לקיים התחייבות כדלקמן
  • לשמור על שלמותו וניקיונו של הספר ולהחזירו בזמן כנדרש (30 יום).
  • ידוע לי כי במסגרת המנוי ניתן להשאיל 2 ספרים לבן משפחה.
  • ידוע לי כי עלי להחזיר את הספר שברשותי בתום 30 יום או במועד מוקדם מזה ככל שאדרש.
  • במקרה וספר שאקבל מהספרייה יאבד או יינזק כשהוא ברשותי, הרני מתחייב לרכוש ספר חדש במקומו או לשלם בעבורו 50 ₪.
  • ידוע לי כי אין להעביר ספר למנוי אחר של הספרייה, אלא דרך הספרנית בלבד!
  • אודיע לספרייה תוך 30 יום על שינוי כתובת, דוא"ל או מספר טלפון.
  • אין להעתיק ולשכפל ספרים למטרות מסחריות ו/או פרטיות ספרים.
  • הנני מאשר קבלת הודעות דוא"ל ומסרונים מטעם הספרייה.
אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported