סוג ההנחה זכאות קישור לטופס ההגשה
משפחות שבראשן הורה עצמאי (הורה יחידני)
הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב – 1992 או הורה  עצמאי יחיד לילד המתגורר איתו, המשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 21 שנה.