מצב כלכלי

סוג ההנחה זכאות קישור לטופס ההגשה
"נזקק"
מחזיק רשאי להגיש בקשה לקבלת "הנחת נזקק" לפי טופס 2 בשל אחת מהסיבות הבאות:
1. נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
2. קרה לו אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.
הנחה לפי מבחן הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה
מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת בהתאם לטבלת זכאות לפי סכום הכנסה ועל-פי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס.