נכות

סוג ההנחה זכאות קישור לטופס ההגשה
ילד נכה
מחזיק אשר לו ילד נכה שמשתלמת לו גמלת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010. לגבי ילד מעל גיל 18 – הזכאות להנחה היא בכפוף לכך שמשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה
נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, אלמנות צה"ל, יתומים
בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953
נכות רפואית של 90% ומעלה
נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה
דרגת אי-כושר השתכרות של 75% ומעלה
נכה הזכאי לקצבת נכות מלאה לפי סעיף 200(א) לחוק הביטוח הלאומי או נכה הזכאי לקצבת זקנה שנקבעה לו לצמיתות דרגה אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה לפני קבלת קצבת הזקנה
עיוור
בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד
נכי רדיפות הנאצים
תושב המקבל קצבת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957 או קצבת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים על-ידי ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה או בלגיה
גמלת סיעוד
תושב המקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי