להלן רשימת מאגרי מידע:    

990051509 - נתוני יסוד (רווחה)
990066593 - תושבים גבייה
700068539 - משאבי אנוש
700069227 - ועדה לתכנון ובנייה
700068341 - אשכול הכפרי
700068337 - חינוך
700069508 - CRM תושבים
700069504 - שירות פסיכולוגי
700069502 - משכל
700069651- רישוי עסקים