* הנני מאשר/ת לבני / בתי להשתתף במשחק "מונית החופש" אוגוסט 2020 ומאשר לצלם את הפעילות.

* אני מצהיר כי ערכתי בדיקה למדידת חום וכי איני חש בתסמינים כגון: שיעול, כאבי גרון או תסמינים נשימתיים כלשהם.

* בריאותי הינה תקינה בתקופה האחרונה ואני כשיר להשתתף במונית. 

* ידוע לי כי עליי לדווח בכל מצב של שינוי בריאותי למדריך הקבוצה ולמנהל המקצועי במיידי.

* ידוע לי כי במידה ואני חש בתסמינים המאפיינים קורונה, עליי להיבדק ואיני יכול להשתתף עד קבלת אישור רשמי שאיני חולה.

* אני מאשר כי אשמע להנחיות הצוות המקצועי בכל הקשור להימצאותי במתחם המונית ולכללי שמירת המרחק.

* אני מאשר כי לא באתי במגע עם חולה מאומת בקורונה בשבועיים האחרונים.

Browser not supported