מחפשים את התחנה

לכבוד שנת הלימודים החדשה ושיפור מערך ההסעים, שולטו תחנות האוטובוס ביישובים במספרים. על מנת שנוכל לשריין לכם מקום בתחנה הרצוייה אנא מלאו את הפרטים הבאים:

שימו ❤️ - מיפוי זה הינו לצרכי תכנון מערך ההסעים ונבקשכם למלא את הנתונים בהתאם לבתי הספר אליהם שובצו ילדיכם. אנא מלאו את הטופס עד יום שני ה - 15.08.2022.

בית ספר
בית ספר (חובה) שדה חובה
הריני לאשר מסירת המידע המצ"ב למועצה לצורך תכנון מערך ההיסעים למוסדות החינוך ואין לי כל טענה כלפי המועצה בנוגע לשימוש במידע זה.
הריני לאשר מסירת המידע המצ"ב למועצה לצורך תכנון מערך ההיסעים למוסדות החינוך ואין לי כל טענה כלפי המועצה בנוגע לשימוש במידע זה. (חובה) שדה חובה