גני הילדים במועצה מהווים מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאי 3 עד 6.

מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי.

ברחבי המועצה ישנם גנים מזרם החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

כך, לכל תושב במועצה ישנה אפשרות לרשום את ילדו לזרם החינוכי התואם את השקפת עולמו וכל ישוב משוייך באזור הרישום הן למסגרות חינוך ממלכתיות והן למסגרות חינוך ממלכתיות - דתיות.

במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגני המועצה, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, כפי שצוין. הרישום, כאמור, יתבצע באמצעות אתר המועצה, העומד לשירותכם 24 שעות ביממה.

שעות פתיחת גני טרום טרום חובה בימים הראשונים

ביום הראשון ללימודים: 7:35-10:00
ביום השני ללימודים: 7:35-11:00
החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים במסגרת של יום מלא. 
(ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך). 

סייעת נוספת

תשובץ בגני טרום־טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה מ־30 תלמידים. 

שעות הפעילות בגן

ימים א'-ה' בין השעות 7:35-14:00,יום ו' בין השעות 7:35-12:45

 

לרשימת גני הילדים במועצה לחץ כאן