סדר פעולות כללי

מחלקת רישוי - תפקידים עיקריים
 • בדיקת להיתרי בנייה 
 • בדיקת תוכניות בניין עיר 
 • מסירת מידע תכנוני
 • קבלת קהל 
מחלקת פיקוח - תפקידים עיקריים
 • ביצוע פיקוח ואכיפה במרחב התכנון
 • דו"חות פיקוח
 • צווי הפסקה
 • ביקורות לטופס 2, טופס 4
 • קבלת קהל
 • עבודה מול התובעת המשפטית
 • הופעה בבתי משפט
 • עבודה מול מחלקת רישוי עסקים, מחלקת גבייה
מזכירות הועדה -תפקידים עיקריים
 • קבלת קהל ומענה לציבור הרחב
 • אישורים לטאבו 
 • פתיחת תיקים
 • ניהול ארכיב
 • היטלי השבחה
 • תביעות משפטיות לפי סעיף 197 (ירידת ערך)
 • טיפול בערבויות בנקאיות
 • טיפול בתיקים משפטיים וגביית קנסות
 • הכנת סדרי יום ופרוטוקולים
כללי

כינוס הוועדות הרלוונטיות: 

 • רישוי
 • משנה
 • מליאה
הנדסה

מחלקת הנדסה אחראית על תכנון וביצוע פרויקטים ציבוריים ברחבי המועצה, הן בתחום התשתיות והן בתחום הבניה הציבורית.הפרויקטים מבוצעים בהתאם למדיניות המועצה ועל פי צרכי המועצה וצרכי  הישובים והכל בהתאם לתקציבים שאושרו במליאת המועצה.כל הליך הקמת פרויקטהנדסי כולל  שלבים של אישור התקציב, תכנון הפרויקט , מכרז, ביצוע ופיקוח צמוד מסירת הפרויקטושנת בדק .תחזוקה שוטפת של המבנה שהוקם מבוצעת ע"י הגורם המזמין ו/או ע"י מחלקת תחזוקה ותשתיות.המועצה מבצעת כיום עשרות פרויקטיםהנדסיים במקביל ובמספר מישורים:
החינוכי: הקמת תיכון בגוונים, גני ילדים חובה וגילאי 3, תוספת כיתות לימוד וכיתות ספח בקריות החינוך.
הקהילתי: מועדונים, אולמות ספורט, מתקני כושר ומתקני משחקים.
בישובים: פיתוח כבישים, מדרכות, תשתיות.