עתידים
שדות איילון  
דרור
גוונים
שחקים
שלהבת בנות
שלהבת בנים
מעיין

בית עוזיאל
כרמי יוסף
משמר דוד
פדיה
פתחיה

בית חשמונאי
גזר
יד רמב"ם
עזריה
משמר איילון
כפר בן נון
כפר שמואל

בית חשמונאי
גזר
יד רמב"ם
עזריה
משמר איילון
כפר בן נון
כפר שמואל
ההרשמה פתוחה גם לתושבי 
המועצה שאינם משבעת 
הישובים הנ"ל. בין הנרשמים 
הללו תבוצע הגרלה.

ישרש
כפר ביל"ו
מצליח
נצר סרני
סתריה

גני הדר
גני יוחנן
חולדה
נען
רמות מאיר
יציץ

שעלבים
נוף אילון

פתוח למשפחות מזרם ממ"ד

שעלבים
נוף אילון

פתוח למשפחות מזרם ממ"ד

הרשמה פתוחה לכל תושבי המועצה. בין הנרשמים 
הללו תבוצע הגרלה.

 

ממבט הציפור. מפה של מיפוי בתי הספר כמו שמופיע בטבלה למעלה