תכנית מפורטת חדשה לגני הדר - בואו לקחת חלק בעיצוב עתיד הישוב! 

אוגוסט, 2021

מועצה אזורית גזר מקדמת בימים אלה תכנית מפורטת לישוב גני הדר, כמענה לצרכי הפיתוח של הישוב לשנת היעד 2040 ומעבר לה. התוכנית נועדה ליצור מסגרת וכיוונים לפיתוח הישוב בעשורים הקרובים. התכנית תשים דגש על נושאים כגון פיתוח מגורים, קישוריות תנועה ותחבורה, צרכי ציבור, תשתיות ועוד.
התכנית נערכת על ידי י. אבקסיס אדריכלים ובוני ערים בע"מ ואיתם צוות יועצים: – אדריכל נוף, תנועה וחניה, ניקוז, מים וביוב, איכות סביבה, שמאות ,שיתוף ציבור  ענת ברקאי נבו – תכנון ערים חברתי ושיתוף ציבור ועוד.
הכנת התכנית מלווה בשיתוף ציבור ושקיפות לאורך כל שלבי התכנית, על מנת לקדם תכנית מועילה ורלוונטית לתושבי היישוב.

תכנית המתאר מכילה מספר שלבי תכנון עיקריים אשר יבוצעו תוך שיתוף הציבור:
 לימוד מצב קיים ובחירת חזון לישוב.
 פיתוח חלופות/ סכמות תכנון.
 פיתוח חלופה מועדפת.
 פרה-רולינג והצגה בלשכת התכנון המחוזית שאמורה לאשר התכנית
 דיון בוועדה המקומית לקראת העברה לוועדה המחוזית.
 דיון והפקדה בוועדה המחוזית.
 אישור התכנית.

במסגרת בחינת המצב הקיים, אנו עורכים שאלון אינטרנטי, לבחינת עמדות וצרכים של תושבי הישוב בנושאים שונים הנוגעים לישוב גני הדר. נודה לכם אם תואילו להקדיש מזמנכם, ולשתף עמנו פעולה במילוי שאלון כאן 

בברכה,
ג'ו אבקסיס ורונית אבקסיס מינץ  - י. אבקסיס אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ענת ברקאי נבו, מתכננת ערים חברתית