מטרות

• לעודד ולחזק מצוינות בתחום הספורט בקרב תושבות ותושבי המועצה
• לסייע לספורטאיות ולספורטאי הספורט ההישגי להתמיד, לשאוף להישגים ולמצוינות  

קריטריונים למתן תמיכה

• התמיכות יינתנו למי שכתובתם המעודכנת בתעודת הזהות הינה במועצה האזורית גזר בלבד, תושבות ותושבי המועצה האזורית גזר לפחות בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, נשים וגברים כאחד, מגילאי 10 ומעלה.
• התמיכה תינתן לספורטאיות ולספורטאים בלבד ולא לבעלי תפקידים מלווים אחרים.
• תנאי לקבלת התמיכה הינו השתייכות לאיגוד רשמי
• התמיכה תינתן לספורטאיות ולספורטאים אשר יוגדרו ע"י ועדת המלגות של המועצה כספורטאים מצטיינים לשנת המלגה בלבד, אשר מגיעים להישגים גבוהים באליפויות ישראל, אליפות אירופה, אליפות עולם, אולימפיאדה, או כל סבב תחרויות המזכות בניקוד לאומי ובינלאומי.
• התמיכה תינתן למדורגים במקום 1-3 באליפות ישראל 
• התמיכה תינתן למדורגים במקום 1-5 בתחרות בינלאומית רשמית 
• התמיכה תינתן במגוון ענפים.
• בהחלטה על מתן ההגדרה יילקחו בחשבון הישגיה והישגיו של המבקשת והמבקש בשנתיים האחרונות, שהם בין היתר: השתתפות באירועי ספורט יוקרתיים, השתתפות בתחרויות, זכיות וכו'.
• ככל שנמצאת או נמצא בשירות סדיר - מוכרת או מוכר על ידי צה"ל כספורטאית פעילה או מצטיינת או כספורטאי פעיל או מצטיין

דרישות לקבלת מלגה

• על הספורטאית או הספורטאי להכין תכנית תרומה לקהילה במשך שנת המלגה (מינימום שלושה מפגשים מתוכם שניים פרונטליים)
• הגשת התוכנית 
• התוכנית תאושר מראש על ידי הוועדה

סכום המלגה

• מלגה חד שנתית בסכום של עד 4,000 ₪ (יינתנו עד 15 מלגות בשנה)
• גובה המלגה ייקבע כחלק מההוצאות בפועל או על פי הישג. 
• סכומי המלגות לפי הקריטריונים עלולים לקטון כאשר מספר הפניות למלגות גדול ביחס לתקציב המוגבל, בכפוף להחלטת הוועדה.
• העברת כספי המלגה מותנית בביצוע בפועל של תכנית התרומה לקהילה במלואה ובאישור מנהלת מחלקת הספורט

הגשת הבקשה

מועד פתיחת הרשמה: 08.02.2023, י"ז בשבט תשפ"ג
מועד אחרון להרשמה: 07.3.2023, י"ז באדר תשפ"ג
בקשות שיוגשו מעבר לתאריך המצוין לא יבחנו.
• המעוניינות והמעוניינים מתבקשות ומתבקשים למלא פרטים לצרף ממסמכים

תם הזמן למילוי טופס זה.