לקראת פתיחת הקייטנות אנו מאפשרים להגיש בקשה לקבלת מלגה.

לפניכם נהלים ומידע לקבלת מלגה:

 1. מלגה תינתן לקייטנות הבוקר במחזור הראשון בגובה של בין 100-300 ₪ לילד/ה.
 2. זכאים להגיש בקשה לקבלת מלגה:
  • משפחות החוות קושי כלכלי
  • משפחות אשר מתמודדות עם מצב בריאותי מורכב
  • משפחות חד הוריות
  • משפחות אשר להן מס' ילדים הרשומים לקייטנות
  • משפחות המוכרות לרווחה
 1. הגשת בקשה :

      יש למלא את הטופס המצ"ב. כולל הסבר מפורט לגבי הבקשה. ולצרף:

 • לשכירים: שלושה תלושי שכר אחרונים של שני ההורים
 • לחסרי הכנסה: אישור ביטוח לאומי על היעדר הכנסה לעצמאים: אישור שומה שנתית אחרונה ממס ההכנסה.
 • במידה והבקשה מוגשת בשל התמודדות עם מצב רפואי מורכב יש לצרף אישור על הוצאות רפואיות חריגות או מצב רפואי מפורט לחילופין.
 • לתשומת ליבכם! ניתן להגיש את הבקשה כולל המסמכים עד ליום א' 9/6/2024.
 • גובה המלגה יקבע בהתאם לקריטריונים שיבחנו על ידי וועדה מקצועית במועצה.
 • תשובות תתקבלנה עד ליום ג' 25/6/2024.
 • החשבון יזוכה באמצעות כרטיס אשראי איתו נרשמתם.

טופס בקשת מלגה

"הגשת בקשה למלגה לקייטנות בית ספר והגנים של החופש הגדול 2024" זמין באמצעות המרחב האישי בלבד
תם הזמן למילוי טופס זה.