מלגות לילדים מיוחדים_A4.pdf

מכסת המלגות נגמרה.
רכזת המלגות תיצור קשר טלפוני עם כל מי שנרשם.