כשירות לציבור, מצורפים לכם מספר טיפים של ד"ר כרמי הרשקוביץ וטרינר המועצה למניעת מפגעי תנים ושועלים. אנו מדגישים, כי  המאמץ חייב להיות של כלל הקהילה.
מניעת מפגעי תנים ושועלים                          
שמירת מרחק:
האכלה מכוונת והתיידדות עם תנים ועם שועלים עלולות להפחית מחששם הטבעי מבני אדם ולהתקרבותם למקומות יישוב.
סילוק מקורות מזון זמינים:
אין להשאיר לחיות מחמד מזון ומים בכלים פתוחים מחוץ לבית. מוטב להאכילם בשעות היום ולא בשעות הלילה – השעות שבהן חיות הבר פעילות.
אין להשאיר אשפה גלויה. יש לפנותה לפחי אשפה ולסגור אותם היטב.
אין להשליך פגרי עופות וחיות משק במקום נגיש לבעלי חיים. יש לפנות פגרים למכלים המיועדים לכך.
גידור:
מומלץ לגדר משקים, גינות, אתרי הטמנת פסולת ומרכזי מזון. גדר יעילה צריכה להיות בגובה 1.8 מטרים לפחות ובעלת "עין" בקוטר 8 ס"מ לכל היותר. כדי למנוע חפירה מתחת לגדר אפשר לקפל את תחתית הגדר כלפי חוץ בקיפול שרוחבו 40 ס"מ ("שמלה") ולכסות את הקפל באבנים או באדמה.
הרתעה והטרדה:
גלאי תנועה אלקטרוני המפעיל זרקור או ממטרה לזמן קצוב מרתיע תנים ושועלים.
אפשר למרוח חומר דוחה על בדים ולתלות אותם על הגדר או על הצמחייה בגובה נמוך. שיטה זו מתאימה רק במקומות שבהם לבני אדם או לחיות מחמד אין גישה לחומר הדוחה.
הגנה על חיוצת מחמד:
אל תניחו לחיות המחמד לשוטט לבד. בזמן טיול על הכלב להיות קשור.חסנו את חיות המחמד נגד כלבת.