מועצה אזורית גזר והיחידה הסביבתית מעודדות את תושבי המועצה להפרדת פסולת למיחזור. במועצה קיימים כיום זרמים שונים למיחזור המרוכזים במרכזי המיחזור: קרטון, נייר, אריזות, בקבוקים, זכוכית וטקסטיל. אנו רואים חשיבות גדולה בתחזוקה ובנראות של מרכזי מיחזור אלו אשר לרוב ממוקמים במרכזי היישובים ועל כן קיימת חשיבות למצבם הפיזי והאסתטי.  קול קורא זה מיועד עבור וועדים מקומיים אשר מעוניינים לשדרג מרכז מיחזור קיים.

שימו לב:
התחייבות הוועד להשתתפות בשדרוג פינת המיחזור בסכום: עד 15,000 ₪ 
השתתפות המועצה בשדרוג פינת המיחזור: עד 30,000 ₪ 

יש להגיש את טופס הבקשה עד לתאריך ה-25/04/2021

 
אנו מעוניינים לשדרג את מרכז המיחזור ביישוב ואנו מודעים לכך שהשתתפות היישוב עומדת על סכום של 15,000₪ 
 
Browser not supported


יניר שמולביץ
מנהל אגף המרחב הכפרי
08-9274062