בסיס הפעלה נוף איילון מחפש אותך.pdf

ההתנדבות לתוכנית ה'מתמיד' הינה בהתנדבות דרך בסיסי ההפעלה של מג"ב בנמצאים ביישובי המועצה. המתנדבים עוברים הכשרות ייחודיות ומהווים מכפיל כח לסיורי במשטרה. רבים מהתושבים אשר מתנדבים בבסיסי ההפעלה חשים תחושת ביטחון אישי מוגברת וגאווה בשל מעורבותם בהגנה על ישובי המועצה. המתנדבים מסייעים באירועי מועצה ובאירועים חברתיים במתן סיורים בהיקף הפעילויות, חסימות ביטחוניות, מניעת פשיעה חלקאית ועוד. המתנדבים מקבלים תעודת שוטר ומדים מלאים לביצוע משימתם וכן מבצעים ריענונים והכשרות נוספות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: