תושבי המועצה,

אנו שמחים להגיש לכם את פורטל החוגים של מרכזי החוגים והספורט לשנת תשפ"ב.  
בפורטל תמצאו את פירוט החוגים והסדנאות לילדים, לנוער ולמבוגרים בשלוחות החוגים השונות ובמגוון ישובים נוספים. חוגי הילדים כוללים הסעות מהיישובים אל החוג ובחזרה, לילדים מכיתה א' ומעלה (למעט אם צוין אחרת).
עונת הפעילות תיפתח ביום א' 03.10.2021 ותימשך לאורך כל שנת הלימודים (למעט קבוצות תחרותיות וחוגי מוסיקה פרטניים, שיחלו בתאריך 1.9.2021). 
חוגי המועצה יפעלו על-פי לוח החופשות של משרד החינוך (למעט חופשת הפסח).
ייתכנו שינויים בימים ובשעות לאחר סיום ההרשמה, כל שינוי יתעדכן בפורטל.
פתיחתו של כל חוג או סדנה והמשך פעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

הנחה מיוחדת בגובה 5% לנרשמים בהרשמה המוקדמת עד 30.09.2021!
(אפשרויות נוספות להנחה – ראו בנוהלי ההרשמה) 

אנו מאחלים לכולם שנת חוגים מהנה ופורייה,

רותם אלקובי – מנהל אגף קהילה
שירה מנשה – מנהלת מחלקת חוגי העשרה, מוסיקה ומחול
חן גורלניק -רדיע – מנהלת מדור הספורט

 

נוהלי הרשמה, פעילות ותשלום

 1. שנת החוגים תשפ"ב תחל ביום ראשון 3.10.2021  (למעט קבוצות תחרותיות וחוגי מוסיקה פרטניים, שיחלו בתאריך 1.9.2021). 
 2. לתשומת ליבכם - לחוגי הספורט ההרשמה תושלם לאחר מילוי הצהרת בריאות למשתתף בחוג וחתימה עליה (אישור קריאת תקנון בעת הרישום, מהווה אישורכם על בריאות תקינה של הנרשם).
 3. התחשיב עליו מבוסס המחיר לחוג הינו 36-34 מפגשים לחוג שנתי המתקיים פעם בשבוע (כ-70 מפגשים לחוג המתקיים פעמיים בשבוע). 
 4. התשלום עבור החוגים מתבצע באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. לתשלום בהוראת קבע בבנק או כל הסדר תשלומים אחר יש להגיע למחלקת חוגים במועצה, בתיאום מראש ולמלא טופס רישום ידני. חיוב הוראת הקבע יתבצע בסוף כל חודש.
 5. לכל החוגים מתאפשרת הגעה לשיעור ניסיון אחד. לאחר שיעור הניסיון תתבקשו לבצע הרשמה באתר המועצה.
 6. עדכונים לגבי מצב חשבון למשלם ניתן לקבל בכל עת במשרד מחלקת החוגים במייל shira.m@gezer-region.muni.il , או בטלפון 08-9274007.
 7. השתתפות בחוג תתאפשר לאחר מילוי טפסי רישום, הצהרת בריאות והסדרת התשלום
 8. החוגים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 9. יובהר כי ככל שבשל מגבלות משרד הבריאות הפעילות לא תתקיים, אזי תוקפא פעילות החוג ולא יגבה תשלום בעדה ו/או לחילופין, הפעילות תדחה למועד חדש שיקבע ע"י המועצה.
 10. מוסכם כי במידה והפעילות תוקפא עקב הנחיות ממשלה, עם חזרת הפעילות לסדרה, המועצה תחדש את הגבייה באופן אוטומטי.
 11. למען הסר ספק, לא יינתנו החזרים בשל אי השתתפות בפעילות עקב מחלה ו/או בידוד פרטניים.
 12. לא יינתן החזר תשלום או כל החזר אחר למי שנעדר מהחוג מכל סיבה שהיא.
 13. למועצה תישמר הזכות לבצע כל שינוי בתוכנית או הפסקת פעילות בכל עת במהלך השנה
 14. אישור על קריאת הנהלים מהווה הסכמתכם לאישור צילום המשתתף במסגרת החוג ופרסום תמונתו בערוצי המדיה השונים של המועצה.

הפסקת פעילות

 1. בקשה להפסקת פעילות תתקבל באמצעות שליחת מייל למחלקת החוגים, בין החודשים ספטמבר עד פברואר. בין החודשים מרץ עד יוני לא ניתן להגיש בקשה להפסקת הפעילות (גם לנרשמים במועד מאוחר), למעט שיעורי נגינה במסגרת "מוסיקלי" וחוגים לגיל הרך ולגילאי הגן.
 2. תאריך קבלת הטופס לביטול במשרד החוגים הוא הקובע לתאריך הפרישה מהחוג.
 3. נבקשכם להימנע מהודעת פרישה למדריכי החוגים. הודעה זו לא תהא קבילה להפסקת פעילות.
 4. נבקשכם להימנע מביטול הוראת קבע באופן עצמאי בבנק
 5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעצור השתתפות בחוג במקרה שהתמורה עבורו אינה משולמת.
 6. פרישה מקבוצות הליגה התחרותיות בכדורסל תתאפשר עד לתאריך 30.11.2021 (שחרור מהאגודה יותר רק לקראת סוף עונת הפעילות ובפניה מסודרת למנהל/ת מדור הספורט על פי נוהל שחרור ספורטאי מאגודה).
 7. השתתפות בפעילות בחלק מהחודש מחייבת תשלום חודש מלא.                                                                                            

תשלומים נוספים

 1. בחוגים בהם נדרשות בדיקות רפואיות, התשלום יתבצע באופן עצמאי לרופא בעת הבדיקה.
 2. בחוגים מסוימים ייגבה תשלום נוסף, חד פעמי, בעבור חומרים, ציוד, ביגוד, רישום לאיגוד, ביטוח ונלווים. התשלום הנוסף כאמור מהווה תנאי להשתתפות בחוג.

הנחות 

 1. הנחה עבור השתתפות בחוגים תינתן במקרים הבאים: הנחות כמות - על השתתפות בשלושה חוגים למשפחה - תינתן הנחה בגובה 7.5% ממחיר החוגים. על השתתפות בחמישה חוגים ומעלה למשפחה - תינתן הנחה בגובה 10% (הנחות אלו אינן כוללות את חוגי "גזרשת", "כדורסל" קבוצות בוגרים ונשים, טניס שולחן מבוגרים, חוגי סטודיו נשים ומסלול ספורט משולב); הנחת כמות במוסיקלי תינתן בנפרד: 3 משתתפים מאותה משפחה – 7.5% הנחה. 5 משתתפים ומעלה מאותה משפחה – 10% הנחה;
 2. הנחת הרשמה מוקדמת - הנחה מיוחדת בסך 5% לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד 30.9.2021. 
 3. הנחה לזכאים - הנחה של 7% תינתן לזכאים המקבלים הנחה בתשלום הארנונה בגין: קצבת נכות, גמלת סיעוד, עיוורים, נפגעי מלחמה וכוחות הביטחון, ילד נכה, עולים חדשים והורה יחיד; השתתפות המחלקה לשירותים חברתיים - משפחות המוכרות על ידי המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מוזמנות לפנות אל המחלקה ולבקש השתתפות בעלות החוגים. 
 4. הנחה כאמור אינה כוללת את התשלומים הנוספים לחוג (ביטוח, ציוד, ביגוד וכו').
 5. ההנחות בסעיף זה מצטברות.
 6. לצורך מימוש הנחת זכאים או השתתפות המחלקה לשירותים חברתיים יש לפנות למנהלת מחלקת החוגים במייל shira.m@gezer-region.muni.il , או בטלפון 08-9274007 לבדיקת זכאות ומימוש ההנחה.

הצהרת בריאות- למשתתפים בחוגי ספורט:
הנני מצהיר בזאת כי אני/בני/בתי כשיר/ה להשתתף בחוג/בפעילות ספורט.

המועצה האזורית גזר מפעילה את חוגיה על פי חוק הספורט ולפי הכללים הבאים:
• תעודת הסמכה למדריך בענף שאותו הוא מעביר או תואר ראשון בחינוך גופני וספורט תחרותי;
• ביטוח מבנה צד ג';
• ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג';
• ביטוח אישי של החניכים במסגרת הקבוצות התחרותיות לפי הצורך;
• אישור רפואי לפעילות גופנית ספציפית בהתאם לדרישת החוק; 
• התאמת מקום האימונים והציוד לחוג הספציפי.

לפרטים נוספים:

שירה מנשה
מנהלת החוגים
08-9274007

חן גורלניק רדיע
מנהלת מדור הספורט ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005
 

מספר פקס אגף קהילה– 073-2447207

הסעות

*הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה 5 דקות לפני שעת האיסוף.
*הפיזור מהחוגים יתבצע בקרבת הבתים ולא בתחנת האיסוף.
*ההסעות מיועדות לילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב.
*ההסעות מהיישובים השונים הם למרכזי החוגים בבית חשמונאי ובנען, כל יישוב למרכז שאליו הוא שייך. אין הסעות בין המרכזים.
*ההסעות אינן כוללות ליווי בהסעה, בדרך אליה או ממנה לחוג, והמועצה אינה אחראית לכך. באחריות ההורים לוודא כי ילדיהם הנוסעים בהסעה עצמאיים לעשות את הדרך אל ההסעה וממנה.

תחנות ושעות איסוף לחוגים שלוחת בית חשמונאי

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'. 
האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:

יד רמב"ם – תחנה ראשונה מהכניסה הראשית למושב, תחנה שנייה במכולת ותחנה שלישית בהרחבה. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
עזריה – תחנה ראשונה מהכניסה לעזריה, תחנה שנייה מהמכולת ותחנה שלישית בתחנה שליד הכיכר. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כפר בן נון – תחנה ראשונה מהכניסה הישנה ליישוב, תחנה שנייה מהמכולת ותחנה שלישית ביציאה החדשה מהיישוב. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
משמר איילון – תחנה ברחוב האורן ותחנה שניה ליד המכולת. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
גזר – תחנת הסעה ליד חדר האוכל. איסוף מהתחנה בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
כפר שמואל – תחנה ראשונה בכניסה לכפר, תחנה שניה ליד גן גלעד בתחנה עצמה, תחנה שלישית במכולת, תחנה רביעית בדואר. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כרמי יוסף – תחנה בסופר. איסוף מהתחנה בשעות 15:00, 16:15, 17:30.
פתחיה – תחנה במכולת. איסוף מהתחנה בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
פדיה – תחנת ראשונה בתחנת ההסעה הראשונה ותחנה שנייה בהרחבה ליד מחסני חזי. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
בית עוזיאל – תחנה ראשונה במכולת ותחנה שנייה בכניסה להרחבה. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
בית חשמונאי – תחנות ההסעה בשכונת 'כרמים'. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
• הסעות מנצר סרני לשלוחה יופעלו בהתאם למספר הילדים הרשומים לחוגים.

תחנות ושעות איסוף לחוגים שלוחת נען

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'. 
האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:

חולדה  -  תחנה ראשונה ליד ירוק על המים, תחנה שנייה ליד הכיכר ותחנה שלישית בכניסה להרחבה. איסוף מהתחנות בשעות 14:55, 16:05,  17:05                                                                                                                                                                                                                                
גני יוחנן – תחנה ראשונה בהרחבה בתחנת ההסעה ותחנה שנייה מהמועדון. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:20, 17:20.                          
יציץ – ליד בית הכנסת הגדול ותחנה נוספת ביציאה מהמושב לכיוון רמות מאיר. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:30.                     
כפר ביל"ו א' – תחנה בצרכנייה. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:20.                                                                                                  
כפר ביל"ו ב' – תחנה ראשונה בצרכנייה ותחנה שנייה בשכונת בנים. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:20.                                           
רמות מאיר – תחנה ראשונה בצרכנייה ותחנה שנייה בשיכון בנים (דרך החממות ודרך הלולים). איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:30.
גני הדר – תחנה ראשונה על הכביש ביציאה מרמות מאיר ותחנה שנייה בצד מערב ליד גן המשחקים (תיבות דואר). איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35,  17:35.                                                                                                                                                                                                                           
מצליח –  תחנה ראשונה במועדון ותחנה שנייה ביציאה מהמושב. איסוף מהתחנות בשעות 15:00, 16:00, 17:10.                                         
ישרש – תחנה ראשונה בתחנת ההסעה בכניסה למושב ותחנה שנייה מהמכולת. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:10, 17:20.                     
סתריה – תחנה ראשונה בצרכנייה ותחנה שנייה בשיכון בנים (מרכז ההרחבה). איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:20, 17:25.    

* תיתכן הסעה מנצר סרני לשלוחת החוגים בנען, בהתאם לדרישה ורישום.

מיתר יחיה
מזכירת מחלקת תחבורה
08-9274027
  

לוח החופשות לשנה"ל תשפ"ב

ראש השנה - מיום ב' 06.09.21 עד יום ד' 08.09.21 (כולל)
יום הכיפורים - מיום ד' 15.09.21 עד יום ה' 16.09.21 (כולל)
סוכות - מיום ב' 20.09.2021 עד יום ד' 29.09.21 (כולל)
חנוכה - מיום ג' 30.11.21 עד יום ב' 06.12.21 (כולל)
פורים - יום ד' 16.03.2022 עד יום ו' 18.03.2022 (כולל)
פסח - מיום ה' 14.04.22 עד יום ו' 22.04.22 (כולל)
ערב יום השואה – יום ד' 27.04.22 (לא תתקיים פעילות חוגים החל מהשעה 19:30)
ערב יום הזיכרון – יום ג' 03.05.22 (לא תתקיים פעילות חוגים החל מהשעה 19:30)
יום עצמאות - מיום ד' 04.05.22 עד יום ה' 05.05.22 (כולל)                                                                                                                             
ל"ג בעומר - יום ה' 19.05.2022
שבועות - מיום א' 05.06.22 עד יום ב' 06.06.22 (כולל)

בימים אלה לא יתקיימו חוגים, אלא אם כן תתקבל הודעה אחרת.