מועדי הרישום 
הרישום יתקיים מיום שני יט' בשבט תשפ"א, 1.2.21 ועד יום א' ט' באדר תשפ"א 21.2.21.

גילאי הרישום 
בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לשנה"ל תשפ"ב הינם ילדים שנולדו בתקופה שבין י' בטבת תשע"ה 1.1.2015 ועד יט' בטבת תשע"ו  31.12.2015.

רישום לבתי ספר ממ"ד 
כל משפחה הבוחרת בזרם הממלכתי דתי, יכולה להירשם לבתי הספר "שלהבת בנים" או "שלהבת בנות" בהתאם למגדר.

רישום לבי"ס ייחודי מועצתי – בי"ס מעיין 
הרישום לבי"ס "מעיין" יתאפשר לתושבי המועצה האזורית גזר במהלך תקופת הרישום המוגדרת, ובלבד שההורים השתתפו בשלושת מפגשי החשיפה שהתקיימו במהלך חודש דצמבר, ומלאו את שאלון ההכרות שנשלח ע"י בי"ס מעיין. 
נרשמים שאינם תושבי המועצה בעת מועד הרישום, לא יוכלו להירשם לביה"ס הייחודי, אך יוכלו להרשם לבית הספר המשויך לישוב בו מתגוררים. 
*רישום כפול – בשל העובדה שהרישום למעיין איננו מובטח ומותנה בהגרלה, יש להרשם בכל מקרה לבית הספר המשויך לישוב בו הנכם מתגוררים (על מנת לשמור בו מקום), ובנוסף, יש לבחור באפשרות ב' את בית ספר "מעיין".
**השיבוץ לבית ספר "מעיין" מותנה בהגרלה. 
*** הסעות –
ההגעה לבי"ס מעין והחזרה ממנו הביתה, היא באחריות הורים בלבד.

לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן


רישום לבי"ס שדות איילון 
במהלך תקופת הרישום כל המשפחות מהישובים המשויכים לשדות אילון – ההרשמה כרגיל.
במידה ובעתיד יפוצל בית הספר נקיים הרשמה נוספת בהתאם להחלטות שיתקבלו.

בקשות הנגשה פרטניות  
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות, המחייבות התארגנות מיוחדת ו/או הנגשה פרטנית, יודיעו על כך למחלקת הפרט במייל : osnat@gezer-region.muni.il בעת ביצוע הרישום, ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות זכאות ואיפיון 
הורים לתלמידים שעברו ועדות זכאות ואיפיון ואו מיועדים לעבור אותן, מתבקשים למלא כראוי סעיף זה בתהליך ההרשמה.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א' 
ילדים צעירים בשנתון, שמנהלת הגן וההורים מתלבטים בדבר עלייתם לכיתה א', נדרשים לבצע רישום לבית הספר ולסמן במקום המתאים האם קיימת התלבטות בדבר השארות שנה נוספת בגן חובה. ההשארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן. הורים שקיבלו אישור השארות ומתכוונים לממשו, מחויבים לבטל את הרישום בבית הספר וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים, על מנת לבצע הליך רישום לגן החובה עד לתאריך 20.6.21.

ביטול רישום
הורים המבקשים לבטל את הרישום או לשנותו מפאת שינוי מקום מגורים, מתבקשים למלא את טופס הגריעה המצ"ב ולצרף המסמכים המפורטים בטופס. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום ע"י ההורה האחר, המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום או שינוי הרישום. את המסמכים לתהליך ביטול רישום יש להעביר למייל : osnat@gezer-region.muni.il

היוועצות
במידת הצורך, באפשרותכם ליצור קשר עם יועצות בתי הספר להיוועצות בכל שאלה וענין.

לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן