מטרת הנוהל להגדיר את דרכי הפעולה שיש לבצע כאשר תושב מבקש לגזום או לכרות עץ/עצים בתחום חצרו או בתחום היישוב שלו. כריתת עץ ללא קבלת היתר של משרד החקלאות הינה עבירה על החוק והעובר עליה צפוי לתביעה משפטית.

כריתת עצים מכל סוג שהוא (הכוונה לכריתה מוחלטת מן היסוד, בניגוד לגיזום שהוא קיצוץ וקיצור הענפים) יש לקבל היתר מפקיד היערות של משרד החקלאות באמצעות היחידה הסביבתית גם אם העץ גדלבחצר הבית. לאחר קבלת ההיתר התושב ידאג לביצוע העבודה על ידי גנן מקצועי או כורת עצים מוסמך.
שימו לב גיזום עצים (הכוונה לקיצוץ וקיצור חלק מהענפים או דילולם), כאשר הוא נעשה באופן מקצועי ומבוקר ועל ידי בעל מקצוע, אינו מחייב היתר.

שלבי עבודה:
1. על התושב להוריד את הטופס של משרד החקלאות ולמלאו. לנוחיותכם מצ"ב קישור להורדה לחצו כאן
2. יש למלא את הפרטים הרלוונטים, ולצרף את הטופס של משרד החקלאות, ולשלוח את הטופס לקישור לחצו כאן 
3. המועצה תקבל את חוות דעת של פקיד היערות במועצה תשלח אליכם ישירות לדואר האלקטרוני. 
4. לאחר קבלת הדואר האלקטרוני מהמועצה עם חוות הדעת של פקיד היערות, על התושב לשלוח את המסמך לפקיד היערות המחוזי של מחוז ירושלים, מר איתן משה בדואר אלקטרוני [email protected] מספר הטלפון לבירורים - 03-9559971

לקישור לאתר משרד החקלאות – רשיונות כריתה  לחצו כאן