1. קבלת התלונה.

2. בדיקת תיק הבנין ומסמכים רלוונטים.

3. המפקח ימלא דו"ח איתור עבירה עם הפרטים הבאים: (במידה ולכאורה קיימת)

 • תאריך גילוי העבירה
 • תיאור העבירה
 • מיקום
 • פרטי הבונה (מהנדס / קבלן) והאם נמצאו פועלים באתר.
 • גודל המבנה שנבנה ללא היתר
 • שלב הבניה


4. צילום של העבירה. 

5. פתיחת תיק פיקוח:

 • מכתב התראה ודרישה להפסיק את העבודה ולהגיע למשרדי הועדה על מנת להסביר את המקרה. (זימון לגביית עדות).
 • צו הפסקה מינהלי שיימסר לבעל המבנה / העבירה ולאחר מכן בקשה לאישורו בבית משפט להפכו לצו הפסקה שיפוטי.
 • תשובה למתלונן (סגירת התלונה, או המשך טיפול).


6. הכנת תיק תביעה:
במידה ולכאורה קיימת עבירת בניה יוכן תיק תביעה להגשה לתובע הועדה בכדי להגיש כתב אישום לבית משפט הכולל:

 • דו"ח פיקוח חתום ע"י המפקח שאיתר את העבירה.
 • צילומים מהאתר.
 • תצ"א.
 • תכנית סביבה של האתר.
 • תכנית של המבנה, במידה ואין יערוך המפקח שרטוט של המבנה.
 • העתקים של צווי ההפסקה, מכתבי התראה וכל מסמך הקשור לתיק.
 • גרסתו של החשוד (לאחר גביית עדות).
 • כל חומר נוסף בהתאם לדרישת התובע.


7. הגשת כתב אישום ע"י התובע המשפטי.